On Aparcar | Barcelona Open Banc Sabadell

On Aparcar

El Barcelona Open Banc Sabadell, com a Torneig sostenible, dóna suport i promou l'ús del transport públic per atracar-se fins a les seves intal.lacions.

No obstant això, per aquelles persones que hagin d'utilitzar el transport privat, el nou SOFIA Barcelona, hotel oficial del Torneig situat a Plaça de Pius XII 4, posa a la seva disposició el seu servei de parking, a un preu de 20€*.

(*) Tarifa exclusiva per als assistents al Torneig. Disponible entre les 9 i les 23 hores.