On Aparcar | Barcelona Open Banc Sabadell

On Aparcar

El Barcelona Open Banc Sabadell, com a Torneig sostenible, dóna suport i promou l'ús del transport públic per atracar-se fins a les seves intal.lacions.

No obstant això, per aquelles persones assistents que hagin d'utilitzar el transport privat, el nou SOFIA, hotel oficial del Torneig situat a Plaça de Pius XII, 4, posa a la seva disposició el seu servei de parking.