Covid-19

MESSURES DE SEGURETAT

RECOMANACIONS PEL
PÚBLIC ASSISTENT & ÀREA HOSPITALITY
SI US PLAU, PRACTIQUEU
DISTANCIAMENT FÍSIC EN TOT MOMENT
ÚS OBLIGATORI
DE MASCARETA
DISTÀNCIA DE SEGURETAT
GARANTIDA EN TOT
EL CLUB
GEL DESINFECTANT
A LA TEVA DISPOSICIÓ
CONTROL DE LA TEMPERATURA,
MÀXIM A 37,3º
VENTILACIÓ I RENOVACIÓ
DE L’AIRE CONSTANTMENT
DESINFECCIÓ CONSTANTMENT
DE LES INSTAL·LACIONS
L’incompliment de les mesures
pot suposar l’expulsió del recinte
Ús de la mascareta
en tot moment
No menjar ni beure dins de
la zona de graderia
Romandre en el seient assegut
durant el transcurs del partit
Evitar mostres efusives com cridar
o contacte físic amb els altres assistents
No posar-se dret durant el
transcurs del partit
RECOMANACIONS PER ALS
JUGADORS I PERSONAL DINS DE L'ÀREA RESTRINGIDA
LIMITAR ELS

MOVIMENTS

ES TROBA

MALAMENT?

Per evitar posar-vos en risc a vosaltres mateixos i als altres,ATP recomana fermament a cadajugador i als seus convidats que limitin els seus moviments entreel recinte i l’hotel oficial del torneig.

Si us comenceu a trobar malament,poseu-vos en contacte amb Oficial de control d’Infeccions del torneig / Metge del torneig tan aviat com sigui possible.

RECOBRIMENT FACIAL

Les mascaretes han de ser portades entot moment per cada jugador i el seuconvidat.
Això s’aplica a totes lesinteraccions del recinte i de l’hotel inclouentel transport del jugador, durant el torneig.
Les úniques excepcions seran les següents:
– Durant l’exercici (excepte quan es cridaa pista on l’ús de mascaretes és obligatori)
– Mentre menja i beu
– Durant les entrevistes

PATROCINADORS PRINCIPALS

PATROCINADORS

COL·LABORADORS

MEDIA PARTNERS