FAQS

Podeu veure els horaris d’obertura del recinte d’en aquest link. L’horari d’obertura del recinte és una hora abans de l’inici del primer partit de la jornada.

Podeu veure els horaris d’inici de cada jornada en aquest link. Per a major exactitud, pot vostè consultar en aquesta web i en l’APP del Torneig, els horaris definitius al final de la jornada anterior a la seva visita.
A tots els compradors se’ls envia un mail la tarda anterior al dia de la seva entrada, amb l’ordre de joc i horaris dels partits.

En esdeveniments esportius, el disposar d’una entrada per al torneig no es pot al·legar com a salconduit per a sobrepassar l’horari de toc de queda, segons normativa actual de Procicat. De manera que, encara que els partits de la jornada no hagin finalitzat, el torneig tancarà les seves portes al públic a les 21h.

No, el disposar d’una entrada per al torneig no es pot al·legar com a salconduit, segons normativa actual de Procicat.

L’hora prevista per a l’inici de la final individual en aquesta edició 2021 està prevista a les 16h.
La final de dobles sol disputar-se prèviament a la final individual, probablement a les 13h, també en la Pista Rafa Nadal.

El dimecres és el dia en què comença la segona ronda del torneig i per tant inicien la seva participació els caps de sèrie (exempts de la primera ronda). Encara que un parell de caps de sèrie hauran començat el dia anterior, dimarts, la majoria (entre ells Rafa Nadal) començaran el dimecres.

Els horaris i distribució dels partits i rivals es decideixen la tarda anterior pel supervisor de l’ATP, una vegada definits es publiquen diàriament en la web i s’envien per mail a tots els compradors (la tarda anterior a la seva la jornada comprada).

Podeu veure els horaris del partit en aquest link.

Podeu veure els quadres de joc en aquest link.

El sorteig del quadre de joc, que definiran els encreuaments de cada eliminatòria, es realitza el dissabte de prèvies en el torneig. A partir d’aquest sorteig es defineix el costat pel qual avança cada jugador i els possibles creus entre ells. Però NO es defineixen els horaris de cada partit, això es defineix la tarda anterior a cada jornada pel supervisor de l’ATP (“ordre de joc” diari).

En el nostre torneig tenim una única jornada diària, això significa que es pot veure qualsevol partit que es disputi en el dia, en qualsevol de les pistes del torneig. Però només en la Pista Rafa Nadal es disposa de seient reservat, per tant, a la pista 1 es podrà accedir segons l’aforament disponible en aquest moment.

En pista 1 tindrem 4 sectors diferenciats, a cada assistent li correspon el sector de pista 1 segons la seva fila de seient de
Pista Rafa Nadal.

  • Files 1.2. i 3 del seu seient de pista central aniran un sector senyalitzat 1.2.3 de pista 1.
  • Files 4.5 i 6 del seu seient de pista central aniran un sector senyalitzat 4.5.6 de pista 1.
  • Files 7.8.9 i 10 del seu seient de pista central aniran un sector senyalitzat 7.8.9.10 de pista 1.
  • Files 11.12.13 i 14 del seu seient de pista central aniran un sector senyalitzat 11.12.13.14 de pista 1.

En aquest 2021 NO tenim ABONAMENTS.

En aquest 2021 NO es podran veure els partits de pistes 2 i 3 del torneig.

Ningú pot accedir a la Pista Rafa Nadal sense la seva entrada corresponent, independentment de la seva edat. No obstant això, els nens menors de 5 anys, acompanyats per un adult, podran accedir de manera gratuïta al recinte i a les pistes secundàries (pista 1, 2 i 3) sempre que l’aforament ho permeti. De totes maneres, igual que la majoria de tornejos, desaconsellem la presència de nens d’edats primerenques, tant per la concentració dels esportistes com pel desgast que unes condicions climatològiques i uns horaris amplis puguin produir en els petits.

En cas de pluja és el jutge àrbitre qui decideix si el partit s’inicia, contínua o se suspèn. La prioritat dels tornejos ATP és la disputa i finalització dels partits, és per això que en cas de necessitat es pot alterar l’ordre i horari d’aquests, per a facilitar que la jornada finalitzi.

En cas que algun partit no es pogués completar o no s’arribés a iniciar durant la jornada prevista, es traslladaria a la següent jornada, NO sent vàlides les entrades del dia suspès.

En cas que no s’arribés a disputar un mínim de 60’ en alguna de les pistes del torneig, l’Organització retornarà l’import íntegre de les entrades i la part proporcional dels abonaments.

Només en cas que la jornada suspesa fos la de les finals del diumenge, existeix la possibilitat que l’Organització traslladés els partits al dilluns, sent en aquest cas vàlides les entrades del diumenge i no havent-hi lloc a devolució ni cap reclamació.

Per a poder rebre la devolució corresponent, aquesta ha de sol·licitar-se en les instal·lacions del Torneig el mateix dia de la suspensió, presentant en tot cas justificant de compra. No s’acceptaran reclamacions presentades posteriorment a aquesta data.

La devolució de l’import es realitzarà a través del mateix mètode de pagament emprat en la compra. En cas d’haver-se pagat en efectiu, la devolució es realitzarà en les taquilles del torneig, en un termini de dos o tres dies posteriors a la jornada suspesa. L’Organitzador del Torneig únicament reemborsarà l’import de l’entrada, una vegada descomptats les despeses de gestió, no sent responsable de qualsevol altra despesa com ara, a tall d’exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc.

En el cas que la devolució sol·licitada sigui d’un abonament, es procedirà a retornar la part proporcional de mateix, seguint l’escala de preus corresponent a les entrades.

Les tribunes que major temps tenen el sol enfronti són les tribunes A i B. Mentre que el jutge àrbitre i els jugadors se situen en el costat de les tribunes C i D.
En aquest 2021 el públic, de moment, només pot comprar en el sector C3 en tribuna C. La resta de sectors estan destinats a altres col·lectius.

A la cantonada inferior esquerra de tribuna C, el Torneig disposa de 3 places adaptades per a persones discapacitades amb cadira de rodes, amb altres 3 places per als seus acompanyants (en un tamboret alt). El preu correspon al preu per a entrades de la tribuna C.

Així mateix, també disposem de places d’aparcament per a vehicles adaptats. La compra d’aquestes entrades es realitza exclusivament per via telefònica.
Si la persona discapacitada NO utilitza cadira de rodes, però així i tot necessita aquest tipus de localitat, podem posar-li una cadira de terrassa estàndard.

La compra de qualsevol entrada és ferma i definitiva, no es permet la devolució o cancel·lació.

NO. En aquest 2021 no existeix la famosa zona village, només una Àrea d’Hospitalitat, que és un restaurant per a patrocinadors.
De totes maneres, en el recinte existeixen diverses zones de restauració per al públic general.

Per raons de protocol COVID en aquest 2021 NO hi ha servei de vestuari ni cascos de moto, ni maletes.

De manera general, queda prohibit l’ús no autoritzat d’equips fotogràfics o d’enregistrament que no estiguin destinats a ús personal. No es permeten fotografies amb flaix ni l’ús de trípodes. També es prohibeix l’ús de telèfons mòbils durant el transcurs dels partits, càmeres de vídeo i portàtils.

Sí, es pot sol·licitar a reservas@barcelonaopenbancsabadell.es

Els únics canals oficials de venda d’entrades són els que llistem a continuació:

  • Canal principal de venda a través de la Web del torneig: www.barcelonaopenbancsabadell.com .
  • Venda telefònica en el número assignat per CTOC: 935 500 751
  • Aquest any NO hi ha taquilles.

Amb aquesta impressió podrà accedir directament al torneig sense necessitat de canviar-la per cap altre document. Però és imprescindible que la impressió de les seves entrades o abonaments sigui perfectament llegible.

RECOMANEM, per protocol COVID, accedir al recinte amb l’arxiu pdf en el seu telèfon intel·ligent o tauleta, sense necessitat d’imprimir-ho.

En cas d’haver-hi imprès les seves entrades o abonaments en diverses ocasions, només podrà accedir la primera persona que es presenti en l’entrada del torneig, denegant-se l’accés als qui es presentin posteriorment amb les mateixes entrades o abonaments impresos.

PATROCINADORS PRINCIPALS

PATROCINADORS

COL·LABORADORS

MEDIA PARTNERS