VIP Village | Barcelona Open Banc Sabadell

VIP Village

Espai emblemàtic i exclusiu, a on s'accedeix amb invitació, que compta amb un restaurant i lounge propis i un total de 26 carpes de 6x6 metres d'alumini, vidre i fusta a on els patrocinadors i col·laboradors poden atendre, de forma preferencial, els seus convidats i clients.